Služby

  • Konzultace designu a návrhu dopravních aplikací

  • Konzultace integrací informačních systémů

  • Analýza a návrh informačních systémů

  • Zakázkový vývoj softwaru

  • Solidpixels Ambassador; tvorba a správa webů na této platformě

Sídlo

Pernerova 697/35
Praga Studios
186 00 Praha 8-Karlín

Kancelář

Revoluční 762/13
Kancelář 610
110 05 Praha 1-Staré Město

Kontakty

Zastoupení

Josef Petrák
jednatel

Registrace

IČO: 088 66 511
DIČ: CZ08866511
EORI: CZ08866511
LEI: 984500BCF81E76C98728

Bankovní spojení

5804789329/0800
IBAN: CZ72 0800 0000 0058 0478 9329
BIC: GIBACZPX

Společnost je zakládajícím členem spolku Alliance PRO BUS, který od roku 2021 sdružuje autobusové dopravce a dodavatele služeb ve veřejné linkové dopravě.